Geotalks AB erbjuder utbildningar och föreläsningar inom Geologi, Geoteknik och Grundläggning. Utbildningarna / presentationerna kan hållas på svenska och engelska. 

  Geoteknik

  Utbildning anpassad för unga geotekniker, Genomgång av att arbeta som geoteknisk konsult eller beställare, fält och lab metoder med avseende på kvalitetsaspekter, geotekniska problemområden samt erfarenheter från projekt.

  Exempel på utbildningar/föreläsningar:

   • ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsultverksamhet) för geotekniker eller fältgeotekniker
   • Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar.
   • Jordarters uppbyggnad och jords tekniska egenskaper.
   • Utbildning för fältgeotekniker 1. För dig som är ny som fältgeotekniker. Genomgång av Geotekniska fältmetoder, utförande och kontroll.
   • Utbildning för fältgeotekniker 2. Fortbildning för dig som arbetat några år som fältgeotekniker. Genomgång av fältmetoder och dess koppling och betydelse för grundläggningsarbeten.
   • Hur uppstår ras och skred. Genomgång av orsaker till ras/skred samt hur dessa kan förebyggas.
   • Kurs för dig som vill veta mer om geoteknik. Innehåll: att läsa geotekniska ritningar och handlingar. Genomgång och förklaring av geotekniska grundläggnings- och markförstärkningsmetoder

  Geologi

  Exempel på utbildningar/föreläsningar:

   • Geologi för geotekniker eller andra intresserade som vill veta mer om Sveriges geologi i stort men även om det som är typisk för regional geologi.
   • Läran om jorden. Jordarter och bergarter.
   • Presentation av Siljansringen; meteoritnedslaget, geologin, landskapsbildning. Förklaringar av (och samband mellan) himlakropp, jordklotet/-plattor, landskap / Geologi och tidsperspektiv. Presentation kan hållas som föreläsning i lokal eller som guidning i fält. 

  Grundläggning/Markförstärkning.

  Exempel på utbildningar/föreläsningar :

   • Unga geotekniker. Genomgång av de vanligaste metoderna för markförstärkningar och grundläggningar. Projektering, utförande och kontroll.
   • Vidareutbildning för fältgeotekniker. Fortbildning för dig som arbetat några år som fältgeotekniker. Genomgång av fältmetoder och dessas koppling och betydelse för grundläggningsarbeten.
   • Grundläggning för dig som vill veta mer. T ex för dig som kommer i kontakt med grundläggning eller markförstärkning och vill veta mer.
   • Pålgrundläggning, Genomgång av olika pålningsmetoder och dess tillämpning.
   • Platt- och plintgrundläggning. Genomgång av grundläggning i olika jordarter

  Kostnader för utbildning/föreläsningar 2023.

  Fast pris (exklusive moms och eventuella utlägg:

  2 timmar föreläsning / exkursion 6.000 kr
  4 timmar föreläsning / exkursion 10.000 kr
  8 timmar föreläsning / exkursion 18.000 kr

  Alternativt arbete mot överenskommen budget. Då tillämpas timarvode på 800 kr exklusive moms och eventuella utlägg.