Geotalks AB erbjuder utbildningar och föreläsningar inom Geologi, Geoteknik och Grundläggning. Utbildningarna / presentationerna kan hållas på svenska och engelska. Utbildningar /föreläsningar kan utföras i lokal, i fält eller på TEAMS eller Zoom

Geoteknik

Utbildning anpassad för unga geotekniker, Genomgång av att arbeta som geoteknisk konsult eller beställare, fält och lab metoder med avseende på kvalitetsaspekter, geotekniska problemområden samt erfarenheter från projekt.

Exempel på utbildningar/föreläsningar:

  • Hur uppstår ras och skred? Genomgång och förklaringar av orsaker till ras/skred samt hur dessa kan förebyggas.
  • Kurs för dig som vill veta mer om geoteknik. Innehåll: att läsa geotekniska ritningar och handlingar. Genomgång och förklaring av geotekniska grundläggnings- och markförstärkningsmetoder
  • Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar.
  • Jordarters uppbyggnad och jords tekniska egenskaper.
  • Utbildning för fältgeotekniker 1. För dig som är ny som fältgeotekniker. Genomgång av Geotekniska fältmetoder, utförande och kontroll.
  • Utbildning för fältgeotekniker 2. Fortbildning för dig som arbetat några år som fältgeotekniker. Genomgång av fältmetoder och dess koppling och betydelse för grundläggningsarbeten.
  • Kurs i affärsvillkoren för geotekniskt konsultarbete. ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsultverksamhet) för geotekniker eller fältgeotekniker

Geologi

Exempel på utbildningar/föreläsningar:

  • Geologi för geotekniker eller andra intresserade som vill veta mer om Sveriges geologi i stort men även om det som är typisk för regional geologi.
  • Siljan Geopark. Ambulerande utställning om Siljansringen; meteoritnedslaget, geologin, landskapsbildning. Förklaringar av (och samband mellan) himlakropp, jordklotet/-plattor, landskap / Geologi och tidsperspektiv. Presentation kan hållas som föreläsning i lokal eller som guidning i fält på valfri plats inom Siljans området.
  • Geologi för barn. 

Grundläggning/Markförstärkning.

Exempel på föreläsningar/utbildningar :

  • Unga geotekniker. Genomgång av de vanligaste metoderna för markförstärkningar och grundläggningar. Projektering, utförande och kontroll.
  • Vidareutbildning för fältgeotekniker. Fortbildning för dig som arbetat några år som fältgeotekniker. Genomgång av fältmetoder och dessas koppling och betydelse för grundläggningsarbeten.
  • Grundläggning för dig som vill veta mer. T ex för dig som kommer i kontakt med grundläggning eller markförstärkning och vill veta mer.
  • Pålgrundläggning, Genomgång av olika pålningsmetoder och dess tillämpning.
  • Platt- och plintgrundläggning. Genomgång av grundläggning i olika jordarter

Kostnader för utbildning/föreläsning/guidningar 2023.

Fast pris (exklusive moms och eventuella utlägg):

2 timmar  6.000 kr
4 timmar 10.000 kr
8 timmar 18.000 kr

Alternativt arbete mot överenskommen budget. Då tillämpas timarvode på 800 kr exklusive moms och eventuella utlägg.

 

 

Translate »