Barnbok

“Alfred Jordborraren åker till Siljansringen” är berättelsen om en liten pojke som vill veta mer om vad som finns under markytan, där maskarna lever. Boken, som är rikt illustrerad, är i A5 format med inlaga på 24 sidor. Boken ska bejaka barns nyfikenhet, glädje och inspiration. Beställning kan göras via separat beställningsformulär på denna hemsida. Den svenska bokens ISBN nummer är 978-91-527-7842-5.

Boken finns även översatt till Engelska med titeln “Alfred the Soil Driller goes to Siljan Geopark”. Den engelska bokens ISBN nummer är 978-91-527-7843-2.

Idén till boken föddes på Visit Dalarnas work shop om Siljan Geopark vintern 2022/2023 och bygger på författarens egen historieberättelse (se nedan). Arbetet med boken har omfattat ett gediget utredningsarbete i form av litteraturstudier, fältexkursioner mm. Utredningsarbetet utgör även underlag för föreläsningar om meteoritnedslaget och geologin runt Siljan.

Arbetet med boken utförs i samarbete med Bullas Jonas Jansson (illustratör), Sara Axelsson, Spira Studio (grafisk formgivare) och Karin Runesson, Volt Biologi. Boken trycks av Stuart Print.

 

 

Denna bild visar var inspirationen till barnboken kommit från.

Året var 1978. Från vänster står Alfred Johansson, jordborrare vid dåvarande Sundsvalls bandistrikt, spårbevakare (okänd). Till höger en ung Mats Larsson, biträde till distriktets jordborrare.

Jordborrare är yrkestiteln som förgick dagens Fältgeotekniker. Titeln fanns främst inom SJ geotekniska avdelning fram till -80 talet. Arbetet då var i huvudsak ett manuellt arbete med sonderingar och provtagningar. Inom SJ fanns under samma tidsperiod egna geotekniska beteckningsblad som var anpassade till manuellt arbete.  

Alfred var Mats läromästare i geoteknik mellan åren 1978 – 1981.

Translate »