Mentorskap 

Jag erbjuder mentorskap utifrån  ledaregenskaper, uppdragserfarenheter, geotekniska kunskaper.

Som mentor ger jag stöd och vägledning och ett mentorskap kan sträcka sig över en kopp kaffe eller årsvis.

Mina erfarenheter är att resultatet blir bra om man börjar med ett startmöte där behov, förväntningar och mötesform klargörs.

Exempel på områden där jag kan bidra som mentor är om du arbetar som geotekniker eller fältgeotekniker eller är:

  • Ny som Chef för geoteknisk verksamhet
  • Uppdragsansvarig / Teknikansvarig för geotekniska uppdrag.
  • Beställare/användare av geotekniska utredningar
  • I behov av granskning eller second opinion av en geoteknisk utredning.

Kostnad per timme är 800:- (exklusive moms och eventuella utlägg).

Translate »